AMZS - Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov

POGOJI OGLAŠEVANJA IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV – AMZS d.d.


AMZS d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
T: 01 530 5140
W: www.amzs.si
E: info@amzs.si
(v nadaljevanju: AMZS d.d.)

Ti pogoji se nanašajo na spletno stran www.amzs.si in so sestavni del obrazcev, ki se nahajajo na tej spletni strani.

A) OBISK SPLETNE STRANI AMZS

Ob vsakem obisku spletne strani AMZS se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. AMZS d.d. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Spletna stran AMZS uporablja tehnologije, ki jih poznamo pod imenom »piškotki« (angl. cookies). O piškotkih si lahko preberete tukaj.

B) PORTAL »MOJ AMZS« IN DRUGI SPLETNI OBRAZCI

1. Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov (kdo jih zbira, obdeluje in za kakšen namen)?

Upravljavec osebnih podatkov, navedenih na obrazcih, je:

AMZS d.d.
, ki zbira osebne podatke z obrazca z namenom, da stranki olajša dostop do določenih storitev (naročilo na servis, naročilo potovalnega načrta, naročilo na AMZS testni servis, naročilo pnevmatik, naročilo verig), da se pospeši izvajanje storitev in se stranko obvešča o izvedbi naročene storitve, da se stranki poda določene informacije, za namen anketiranja, za statistično obdelavo, potrebe inšpekcijskega nadzora, namen neposrednega ter personaliziranega in segmentiranega trženja storitev oz. produktov družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana. Družbe v skupini AMZS d.d. so: AMZS d.d., Interservice d.o.o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana, Izava d.o.o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana in Avtošola AMZS d.o.o., Dunajska 128, 1000 Ljubljana.

AMZS d.d. zbira le tiste osebne podatke z obrazca, ki so izrecno navedeni pod točko 2. teh pogojev.


2. Vaša privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev in z označitvijo ustreznih potrditvenih polj:

 

 • jamčite za resničnost podatkov;
 • dovoljujete AMZS d.d., kot upravljavcu podatkov, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje vaše osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene opisane v teh pogojih;
 • dovoljujete AMZS d.d., kot upravljavcu osebnih podatkov, da se osebni podatki, ki jih vnesete v obrazec ob registraciji v »moj AMZS« in ki so označeni kot obvezni (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol), ter osebni podatki, ki jih lahko vpišete v obrazec v rubrikah »naroči se na servis« (poslovna enota, vrsta servisa, znamka in tip vozila, letnik vozila), »naročilo potovalnega načrta« (kraj začetka potovanja, kraj zaključka potovanja, preko krajev, ostale informacije), »AMZS testni servis« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefon, dodatni telefon, mobilni telefon, faks), »naročilo pnevmatik« (ime, priimek, naslov, članska številka, elektronska pošta, telefon, naročilo), »naročilo verig« (ime, priimek, naslov, članska številka, elektronska pošta, telefon, naročilo, tip vozila, poslovna enota) ter »kontaktni obrazec« (ime, priimek, spol, elektronska pošta, telefon), obdelujejo z namenom, da se vam olajša dostop do določenih storitev, da se pospeši izvajanje storitev in se vas obvešča o izvedbi naročene storitve, ali da se vam poda določene informacije, ter za namen statistične obdelave in potreb inšpekcijskega nadzora, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov; 
 • dovoljujete, da AMZS d.d. obdeluje vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol), ki ste jih vnesli v katerikoli obrazec, za namene neposrednega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih in novicah s področja avtomobilizma, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil;
 • dovoljujete, da AMZS d.d. obdeluje vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol), ki ste jih vnesli v katerikoli obrazec, za namene anket, in sicer za izvajanje anket (anketiranje), izdelavo poročil in izdelavo analiz na podlagi opravljenih anket;
 • dovoljujete, da AMZS d.d. obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli v obrazec ob registraciji v »moj AMZS« (ime, priimek, naslov prebivališča, elektronska pošta, telefon, spol, leto rojstva, registrska številka, znamka, tip in letnik vozila, datum naslednje registracije, naslednji tehnični pregled, podatek o veljavnosti zavarovanja, podatek, ali imate sklenjeno AMZS zavarovanje, podatek, ali ste član/članica AMZS) in v obrazce v rubrikah »naroči se na servis« (poslovna enota, vrsta servisa, znamka in tip vozila, letnik vozila), »naročilo potovalnega načrta« (kraj začetka potovanja, kraj zaključka potovanja, preko krajev, ostale informacije), »AMZS testni servis« (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, telefon, mobilni telefon), »naročilo pnevmatik« (ime, priimek, naslov, podatek, ali ste član/članica AMZS, elektronska pošta, telefon, naročilo), »naročilo verig«, (ime, priimek, naslov, podatek, ali ste član/članica AMZS, elektronska pošta, telefon, naročilo, tip vozila, poslovna enota), ter »kontaktni obrazec« (ime, priimek, spol, elektronska pošta, telefon), za namene segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih in novicah s področja avtomobilizma, obveščanje o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil, ter obveščanje o prilagojenih ponudbah, opozarjanje na potek določene pravice ter rok za izpolnitev obveznosti, in za statistično obdelavo;
 • ste seznanjeni, da je način oziroma sredstvo obveščanja/pošiljanja iz prejšnjih točk odvisen od konkretnega primera (od odločitve AMZS d.d. o načinu obveščanja o konkretni ponudbi/obvestilu ter od nabora vaših kontaktnih podatkov), pri čemer so možnosti naslednje: preko običajne pošte, elektronske pošte, sms/mms sporočil ali telefonsko
 • ste seznanjeni, da vam AMZS d.d. pošilja obvestila, ponudbe, reklamno gradivo, revije in vabila v zvezi s produkti oziroma storitvami družb v skupini AMZS d.d. (AMZS d.d., Interservice d.o.o., Izava d.o.o., Avtošola AMZS d.o.o.) in Avto-moto zveze Slovenije;
 • ste seznanjeni, da AMZS d.d. vse vaše osebne podatke, ki jih podate ob opravljanju katerekoli storitve v katerikoli od družb v skupini AMZS d.d. oziroma jih vnesete v obrazce na spletni strani AMZS d.d. in so namenjeni neposrednemu, segmentiranemu in personaliziranemu trženju, obdeluje v eni zbirki osebnih podatkov (Evidenci strank za trženje – CRM). To pomeni, da se, v kolikor na AMZS d.d. opravite določeno storitev oziroma podatke vnesete v spletni obrazec in hkrati izjavite, da želite biti v prihodnosti obveščeni o ponudbah družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije, v omenjeni zbirki obdelujejo vaši določeni osebni podatki, njihov nabor pa se razširi z vsakim vašim naslednjim obiskom v katerikoli družbi v skupini AMZS d.d. oziroma z izpolnitvijo novega spletnega obrazca, in sicer s tem, ko opravite katerokoli drugo storitev oziroma izpolnite obrazec in hkrati izjavite, da želite biti obveščeni o ponudbah družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije. V kolikor pri naslednjem obisku oziroma izpolnitvi spletnega obrazca ne podate soglasja k obdelavi vaših podatkov za namene trženja, v zbirki ostanejo zgolj podatki, za katere ste soglasje podali ob prejšnjih obiskih oziroma izpolnjenih spletnih obrazcih, novi podatki pa se ne bodo vnesli in obdelovali; 
 • ste seznanjeni, da vaše v prejšnjih točkah navedene podatke obdeluje upravljavec AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, ki jih lahko obdeluje le do preklica vaše pisne privolitve. V primeru preklica vaše pisne privolitve AMZS d.d. vaših osebnih podatkov ne bo več uporabljal za namene trženja in/ali anketiranja, temveč le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, statistično obdelavo in potrebe inšpekcijskega nadzora;
 • ste seznanjeni, da lahko svojo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za namene trženja prekličete tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošljete ključno besedo »odjava« ali tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, s pripisom »CRM«.
 • ste seznanjeni, da lahko svojo privolitev k obdelavi vaših osebnih podatkov za namene anketiranja prekličete tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošljete ključno besedo »odjava-ankete« ali tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, s pripisom »CRM-ankete«.

3. Politika varovanja osebnih podatkov AMZS d.d.

 • AMZS d.d. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazcev, skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 • AMZS d.d. brez vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene olajšanja dostopa do določenih storitev, pospešitve izvajanja storitev in obveščanja o izvedbi naročene storitve, podajanja informacij, za namen statistične obdelave, potrebe inšpekcijskega nadzora, ter za namen neposrednega, segmentiranega in personaliziranega trženja storitev oz. produktov družb v skupini AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije.
 • Ker obstajajo na spletni strani AMZS določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z AMZS d.d., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju obrazca.
 • AMZS d.d. se zavezuje varovati vaše osebne podatke. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • AMZS d.d. vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo AMZS d.d. na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
 • Veljavni Pogoji oglaševanja in varovanja osebnih podatkov so dostopni na spletni strani www.amzs.si.

4. Kontakt

Na vprašanja o zaupnosti glede vaših osebnih podatkov ali želje po dodatnih informacijah, vam bo odgovorila pooblaščena oseba AMZS d.d. na telefonski številki: 01 530 5140 ali preko elektronske pošte na naslovu: info@amzs.si.

POMOČ NA CESTI 1987

* Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini pokličite: +386 1 530 53 53